Towarzystwo Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim.

Stosownie do podjętych uzgodnień Towarzystwo Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim występuje o umieszczenie w internecie apelu skierowanego do absolwentów naszej średniej uczelni, o wsparcie finansowe zamierzeń, które mają na celu utrzymanie w należytym stanie technicznym zabudowań szkolnych, a w szczególności wyglądu zewnętrznego - elewacji budynków szkoły. Obecny wygląd elewacji budynków wymaga podjęcia robót naprawczych i malarskich, by tak zasłużona dla kraju średnia uczelnia znów zajaśniała estetycznym wyglądem.

PREZES
Augustyn Sztuk

RADA RODZICÓW
PKO BP SA O/Piotrków Trybunalski
30 1020 3916 0000 0102 0021 9352

"Estetyzacja Chrobrego"

grafika & html: Kamil Biela